Röd dörr som står öppen

Låsöppning

Utelåst? - inga problem. Vid en utelåsning eller innelåsning
är vi snabbt på plats när du behöver hjälp med dina lås direkt,
väl medveten om att våra kunder inte alltid har tid vänta
och erbjuder därför omedelbar service.
Låsöppning även bil inom 20 till 30 minuter.

Låsmontering

Vi byter, öppnar, monterar och reparerar
dom i marknaden förekommande säkerhetsprodukterna
såsom lås, larm och passersystem.

Dörvred skruvas fast vid en blå dörr

Service

I över 20 år har vi i samarbete med kunderna
presenterat och utfört säkerhetslösningar
för privat personer, företag,
bostadsrättföreningar och arbetar
i Stockholmsområdet.

Passersystem med en fjärrkontroll och dosa för montering

Passersystem

Yale dorrman kodlås

Yale doorman

Dörrstångare som är öppen så att man ser systemet som ligger inne

Dörrstängare

Assa låscylinder Nyckel som sitter i ett lås från AssaSäkerhetslås Assa säkerhetscylinder med nyckelAssa säkerhetscylinder med 3 nycklar bredvid liggande

Här är lite exempel på
säkerhetsprodukter som vi intallerar:

Cylinderlås
Tillhållarlås("Polislås")
Entrelås
Elektriska lås
Låshus till:
Entredörr,
Innerdörr,
Portdörr,
Kassaskåp,
Vapenskåp.
Portlås
Balkonglås
Fönsterlås
Garagelås
Skåplås
Hänglås
Dörrstängare
Nödutgångslås
Panikregel
Ställverksregel
Secustrip
C-profil
Säkerhetsslutbleck